Lid worden

Om lid te worden van S.V. Mens moet je studeren aan de VU. Het lidmaatschap kost eenmalig €22,50 voor je hele studietijd. Hiervoor krijg je korting op je boeken en kan je tevens deelnemen aan alle Mens activiteiten zoals symposia, sportactiviteiten en borrels. Je hebt geen verplichtingen en het is een echte aanvulling op je studententijd!

Je kan je inschrijven door onderstaand formulier in te vullen. Daarnaast kan je je inschrijven door de formulieren in te vullen die in de eerste weken van het collegejaar in de Mens-kamer aanwezig zijn. Naast het lidmaatschap kan je ook een automatische incasso tekenen zodat je gebruik kan maken van de bar in de Mens-kamer.

Do you speak English instead of Dutch? Then you can download this form and deliver it to the study association by giving it to a board member or leaving it in the yellow mailbox in the memberroom. In case if this is not possible due to i.e. the ongoing COVID-19 measurements, you can e-mail the filled out form to bestuur@mens-vu.nl.

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonsgegevens


Contactgegevens

Machtigingsformulier / Authorization form

Nederlands: Omdat door de huidige coronamaatregelen men mogelijk minder gemakkelijk op de VU (en aldus de Mens-kamer) kan komen, is het lastiger om op locatie het machtingsformulier te verkrijgen. Hierbij is het machtigingsformulier toegevoegd. Klik hier voor het machtigingsformulier.

English: Because of the ongoing COVID-19 measurements, it might be more difficult to enter the VU (and therefore to reach the Mens room). Because of this, it will be harder to reach the authorization form on campus. Therefore, the authorization form can be reached by clicking here

Gelieve dit formulier uit te printen, in te vullen en fysiek per post op te sturen naar/The form can be printed, filled out and physically sent to: 

Studievereniging Mens
De Boelelaan 1081
WN-gebouw
Kamer TK-18
1081 HV Amsterdam

Voorwaarden

Iedere student studerend aan de VU mag lid worden van Studievereniging Mens. In overige gevallen bepaalt het bestuur of u toegelaten wordt.

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan lid te willen worden van studievereniging Mens. U gaat akkoord met het betalen van een eenmalige contributie welke € 22,50 bedraagt.

Door lid te worden ondersteun je een vereniging die tot doel heeft de studenten Medische natuurwetenschappen en de daaropvolgende masters te verenigen en te ondersteunen.

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden gesteld door studievereniging Mens.

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van uw foto’s voor de Mens-site en promotiedoeleinden.


Sponsoren

Sponsor chupitos