Nieuws

Wissel-ALV

12 januari 2022

Over twee weken, op woensdag 26 januari om 18.00 uur, zal de volgende Algemene Ledenvergadering plaats vinden. In eerste instantie houden wij rekening met een fysieke ALV, waarbij er zo nodig zal worden uitgeweken naar donderdag 27 januari. Mochten we wegens de maatregelen die op dat moment gelden moeten switchen naar een online ALV, zullen we dit zo snel mogelijk naar jullie communiceren. 

Op deze ALV zal onder andere gestemd worden over het aanstellen van een nieuw bestuur en een wijziging in het Huishoudelijk Reglement.

We hopen jullie 26 (en 27) januari te zien op deze ALV! Voor vragen of de stukken kun je een mailtje sturen naar bestuur@mens-vu.nl