Nieuws

Wissel-ALV op 20 januari om 18:00 uur

08 januari 2021

Lieve leden,

Op woensdag 20 januari 2021 vindt de Wissel-ALV plaats. Deze zal om 18:00 uur van start gaan. Bij deze ALV zal er gewisseld worden met een nieuw bestuur. Jullie zijn hier allemaal uiteraard van harte voor uitgenodigd!
We gaan ervan uit dat de volledige ALV op 20 januari zal kunnen worden gehouden, maar de mogelijkheid bestaat dat bij een verandering van de COVID-19-maatregelen, de ALV zal worden verdeeld over 20 en 21 januari. Indien dit het geval is, zal het zo spoedig mogelijk worden doorgecommuniceerd.

We hopen jullie dan allemaal te zien!
Liefs,Bestuur XX

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'STUDIEVERENIGING MENS MENS Bestuurswissel '20/'21 VASTGESTELDE DATUM: woensdag 20 januari Via Zoom EXTRA DATUM ONDER VOORBEHOUD: donderdag 21 januari Vanaf 18:00 Vanaf18:00uur uur 丰 丰町 Jullie zijn welkom!'